Άδεια λειτουργίας Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την έκδοση άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας και την σύνταξη φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται σε κάθε δραστηριότητα (κάτοψη, μελέτες, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, HACCP κ.α). Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετική διαδικασία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

Ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Διερεύνηση στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης
 • Υποβολή στον Δήμο αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στην συγκεκριμένη τοποθεσία
 • Διαμόρφωση καταστήματος σύμφωνα με την δραστηριότητα που θα ασκείται.
 • Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης στην εφορία
 • Γνωστοποίηση δραστηριότητας στον Δήμο

Αρχεία τηρούμε σε φάκελο εντός του καταστήματος

 • Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης
 • Κάτοψη του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι , βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται
 • Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος
 • Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον Δήμο
 • Αδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον απαιτείται
 • Αδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον απαιτείται
 • Αδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχε

Ανάλογα με το είδος του καταστήματος – επιχείρησης (π.χ. κατάστημα τροφίμων, κομμωτήριο κ.ά.) θα πρέπει επιπρόσθετα να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης.

Call Now ButtonΚαλέστε τώρα!!!