Το ενεργειακό πιστοποιητικό σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ έχει ισχύς για 10 χρόνια και είναι υποχρεωτικό στις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους στις περιπτώσεις

 • Ενοικίαση
 • Πώληση
 • Ριζική ανακαίνιση κατοικίας
 • Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οικον. ΙΙ

Διαδικασία έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού

 • Αυτοψία κατοικίας
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Έκδοση παράβολου
 • 1-2 εργάσιμες για την έκδοση του

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Πότε είναι απαραίτητη η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού

Για τη μίσθωση και μεταβίβαση διαμερισμάτων , μονοκατοικιών, γραφείων , καταστημάτων ανεξαρτήτου εμβαδού , με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου και για τη συμμετοχή του ακινήτου σε προγράμματα όπως το Εξοικονομώ κατ΄οίκον 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 • Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου
 • Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Στοιχεία κτηματολογίου.

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα, που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και συστημάτων θέρμανσης ή και κλιματισμού Στις πολυάριθμες σελίδες  που συνθέτουν όλη την υφιστάμενη ενεργειακή νομοθεσία, περιγράφεται ο ρόλος του ενεργειακού επιθεωρητή, τα τυπικά προσόντα που οφείλει κάποιος να έχει για να αποκτήσει την ιδιότητα αυτή, αλλά και οι υποχρεώσεις του απέναντι στους καταναλωτές. Αλλά,  επειδή είναι μάλλον υπερβολικό να ζητηθεί από κάποιον που δεν έχει και άμεση επαγγελματική σχέση με αυτό το αντικείμενο να ανατρέξει όλη την σχετική νομοθεσία,  θα προσπαθήσουμε μέσα στις επόμενες γραμμές να αποδώσουμε περιεκτικά την περιγραφή του ρόλου του ενεργειακού επιθεωρητή. Καταρχάς, οι ενεργειακοί επιθεωρητές μπορεί να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί προερχόμενοι από τις πανεπιστημιακές σχολές πενταετούς εκπαίδευσης και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί  προερχόμενοι από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών που να έχουν όμως αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Call Now ButtonΚαλέστε τώρα!!!